Informatie over graszoden

grasonderhoudGraszoden zijn bij veel tuinbezitters enorm populair! Want met graszoden kunt u al binnen enkele weken van een mooie verse grasmat genieten! Graszodenkwekerij Heidehoeve kweekt dichte en onkruidvrije grasmatten. Deze matten zijn ingezaaid met graszaadmengsels en rassen, die aan de hoogste eisen voldoen.

Met graszoden snel een mooi speel- of siergazon!

grasveldOmdat grasmatten uit levend materiaal bestaan, vragen de graszoden om een optimale verzorging. Houd er rekening mee dat opgerolde grasmatten maar 24 uur lang in goede conditie blijven. Om te voorkomen dat de matten uitdrogen, mogen de opgerolde graszoden niet worden blootgesteld aan zonlicht. Is direct verwerken niet mogelijk? Rol de matten uit en besproei deze met water. Kiest u het optimale resultaat? Leg de grasmatten op een goed voorbewerkte ondergrond die voldoende vocht en voedingsstoffen bevatten.

Meer info over het leggen van grasmatten

Wilt u meer weten over het leggen van grasmatten en de verschillende mogelijkheden? Bekijk de informatie op onze speciale pagina.
Lees meer

Werkvolgorde

1 U begint met de grond te spitten of te frezen als deze erg ongelijk ligt, sterk verdicht is en als er veel onkruid groeit. Tevens kunt u de voedingstoestand van de grond verhogen door tuinaarde, compost of oude verteerde stalmest onder te spitten.

2 Na de grondbewerking is een bemesting met kunstmest nodig. Strooi 3-4 kg mengmestkorrels per 100 m2. Deze N.P.K. meststof moet samengesteld zijn met stikstof (N), fosfor (P) en kali (K) in ongeveer gelijke verhoudingen. De kunstmestkorrels moeten door de 10 cm dichte bovenlaag worden ingeharkt om later verbranding van de jonge wortels te voorkomen.

3 Vóór het leggen van de graszoden moet de ondergrond volkomen vlak zijn. Bij voorkeur door aanlopen, maar ook door rollen wordt de ondergrond vastgedrukt. Daarna kan het met een hark geëgaliseerd worden. Als de zode eenmaal ligt moet ‘nazakken’ uitgesloten zijn. Dit voorkomt dan putten en bulten en dus een slechte, oneffen maaihoogte. Na het aandrukken het bovenste grondlaagje van +/- 1 cm los harken. Tijdens alle bewerkingen mag de grond wel iets vochtig zijn maar niet nat. Op een dichtgesmeerde grond zal het gras moeilijk aanslaan. Wacht dus tot de grond voldoende droog is.

4 Direct voor het uitrollen van de zoden moet de grond enigszins vochtig zijn. Hier kan de tuinsproeier goede diensten bewijzen. Liefst twee dagen van te voren aan deze werkzaamheden beginnen. Rol de zoden zodanig uit, dat deze strak tegen elkaar komen te liggen. Strooi langs de omtrek van het gazon wat potgrond om uitdroging van de rand te voorkomen. Bij warm en zonnig weer meteen al water geven !

5 Na het leggen van de zoden is stevig aanrollen of aankloppen belangrijk om goed contact met de ondergrond te krijgen. Na het aandrukken zoveel water geven dat de zoden door en door nat zijn. Bij zonnig weer zeker niet tot ‘s avonds wachten! Water geven zo lang de zoden nog niet vastgegroeid zijn, is bepalend voor het succes. De eerste paar weken wel 2 à 3 keer per dag de sproeier erop. Het gras heeft dit (zolang het nog niet is vastgegroeid) vooral in de felle zon hard nodig. ‘s Nachts verdrogen de zoden niet.